Taken by Mohamed Hamza

Hoda Attiah Perry '59, Tousson Roushdy Toppozada '57


Back to the Photo Album